Правата на децата в контекста на миграцията

Голяма част от пристигащите в Европа бежанци и мигранти са деца. Много от тях са непридружени, което означава, че пътуват без семействата си или отговорен възрастен. Този анализ разглежда значими развития на национално ниво във връзка с грижата и закрилата на всички деца в контекста на миграцията. Позовава се на препоръките на Европейската комисия по… Прочети повече