Актуалните проблеми, предизвикателства и наблюдения в работата ни с бежанци и мигранти в България – експертна среща


www.activecitizensfund.bg

На 12 ноември,  2020 г. от 10:00 ч. до 11.30 ч. Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) и Фондация за Достъп до Права (ФАР)  организираха  експертна среща,  посветена на актуалните проблеми, предизвикателства и наблюдения в работата ни с бежанци и мигранти в  България.  Дискусията се проведе ОНЛАЙН и бе излъчвана на живо на ФБ страницата на ЦПП – Глас в България.

Експертната среща е част от проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България”. Целта на проекта е да спомогне за спазване на човешките права и промяна на институционалните и съдебни практики и законодателство чрез предоставяне на правна помощ на лица търсещи закрила, бежанци и мигранти и чрез застъпничество пред служители, работещи с тях и съдии. Проектът се изпълнява с финансова подкрепа, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. По този проект Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) работи в партньорство с Фондация за достъп по права – ФАР.

Участваха колеги, приятели, съмишленици и представители на различни институции в България.

Запис на дискусията можете да видите на страницата ни във ФБ тук!