Европейски граждански организации призоваха ЕС да възстанови правата и ценностите по границите на Европа.

Над 100 европейски граждански организации, работещи в областта на убежището, миграцията, хуманитарната помощ и правата на човека, сред които EuroMed Rights, подписаха становище, с което призоваха ЕС да възстанови правата и ценностите по границите на Европа.

Подписалите становището организации изразяват своето възмущение от случващата се хуманитарна криза на границата между ЕС и Беларус. Те призовават институциите на ЕС и на държавите членки да изпълнят своите международноправни задължения в следните аспекти: осигуряване на достъп до убежище в пограничните райони; гарантиране на достъп до хуманитарна помощ; отмяна на националното законодателство, противоречащо на международните и европейските стандарти; мерки срещу репресията спрямо представители на гражданското общество, медиите и правозащитниците; и подобряване и засилване на сътрудничеството с трети държави.

ЕС и неговите членове трябва да реагират на кризата на границата в съответствие със своите задължения съгласно международното право и правото на Съюза. Настоящата политическа и правна рамка, ако бъде приложена, предоставя всички елементи за справяне с тази ситуация по основан на правата, спокоен и добре управляван начин. Разтревожени сме да чуем за изготвяни предложения, които могат да допуснат неоправдани дерогации от правото на ЕС и международното право“ се посочва в становището.