Откриващо видео по проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение“

“Мечтите са семената на промяната.”    Център за правна помощ – Глас в България, Фондация за достъп до права – ФАР и Фондация “Мисия Криле” представят ОТКРИВАЩО ВИДЕО  по проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение“   Проект „Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България – продължение“ се изпълнява от Център за… Прочети повече

Европейски граждански организации призоваха ЕС да възстанови правата и ценностите по границите на Европа.

Над 100 европейски граждански организации, работещи в областта на убежището, миграцията, хуманитарната помощ и правата на човека, сред които EuroMed Rights, подписаха становище, с което призоваха ЕС да възстанови правата и ценностите по границите на Европа. Подписалите становището организации изразяват своето възмущение от случващата се хуманитарна криза на границата между ЕС и Беларус. Те призовават… Прочети повече

Posted in Без категория

Зкриващо събитие по проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България” – 20 октомври 2021г.

www.activecitizensfund.bg     „Ние проправяме пътища там, където те липсват.“ЦПП – Глас в България и Фондация за достъп до права ФАР споделят опита и резултатите от двугодишната съвместна работа по проект “Ефективна правна помощ за бежанци и мигранти в България”. В събитието участваха представители на институции, неправителствения сектор, мигрантската общност,  приятели и съмишленици. Видеозапис от… Прочети повече

Posted in Без категория

Достъп до права: Интегрална част от международната закрила и уважението на човешкото достойнство

Достъпът до права на хората търсещи и получили международна закрила е неразделна част от тази закрила. Съдържанието на конкретните права зависи до голяма степен от статута на лицето, но всички категории чужденци в България срещат трудности при упражняването им на практика. В много случаи това не може да се случи без ключова помощ от неправителствени… Прочети повече

Posted in Без категория

Буркина Фасо – „земята на честните“, в която жената е човек втора ръка

Заключена между шест държави в Западна Африка, без излаз на море, Буркина Фасо е сякаш пясъчно кралство от приказен свят, отдалечено от всичко и всички, с няколко малки зелени оазиса около трите му реки – Мухун, Накамбе и Назинон, познати и като Черна, Бяла и Червена Волта. Носеща името Горна Волта до 1984 г., в… Прочети повече

Posted in Без категория

Позиция на Център за правна помощ – Глас в България и Фондация за достъп до права ФАР относно смъртен случай в СДВНЧ – София, в. „Бусманци“

В Център за правна помощ – Глас в България и Фондация за достъп до права сме дълбоко натъжени от новината за починала възрастна жена в центъра за задържане на чужденци СДВНЧ – София в кв. „Бусманци“. По наличната към момента информация, 83-годишната жена от арменски произход е била в тежко здравословно състояние, заради което е… Прочети повече

Posted in Без категория

Достъп до територия: Врата към правото на убежище

За да могат да се ползват от правата, предвидени в международното и Европейско право, търсещите закрила трябва да са под юрисдикцията на приемащата държава. Тези страни, обаче, прибягват до все по-разнообразни механизми, като non–entreé политики, подкрепа и съдействие за трети страни при управление на миграцията и отблъсквания,  за да възпрепятстват бежанци и мигранти да достигнат до… Прочети повече

Posted in Без категория

Експертен коментар на „ЦПП – Глас в България“ на Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025

На 24 март 2021г. Министерски съвет прие Националната стратегия по миграция на Република България 2021-2025. Една от ключовите разлики с предхождащия стратегически документ в тази сфера е премахването на „убежище“ и „интеграция“ от заглавието и липсата на систематична дискусия по тези теми в текста. Стратегията поставя основен акцент върху управлението на законната миграция и противодействието… Прочети повече

Posted in Без категория

Регуларизацията: утвърден инструмент за политики в сферата на миграцията

Много мигранти и други лица без документи, включително и семейства с деца, са трайно установени в Европа въпреки значителните трудности, които срещат, като например ограничен достъп до услуги, лоши жилищни условия и трудова експлоатация. Тези хора могат да се окажат в ситуация на законова неопределеност, която им носи непрестанен стрес и безпокойство и им пречи… Прочети повече

Posted in Без категория

Качество на производството по предоставяне на международна закрила: Процедурни аспекти

Качеството на производството по междунродна закрила зависи не само от прилагането на относимите материалноправни критерии, но и от спазването на ред процесуални гаранции. Този анализ разглежда националната практика в  тази сфера на фона на международни препоръки и стандарти. Специално внимание е отделено на ускореното производство и преценката за допустимост на последващи молби за закрила. Анализът… Прочети повече

Posted in Без категория