Експертен коментар на „ЦПП – Глас в България“ на Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025

На 24 март 2021г. Министерски съвет прие Националната стратегия по миграция на Република България 2021-2025. Една от ключовите разлики с предхождащия стратегически документ в тази сфера е премахването на „убежище“ и „интеграция“ от заглавието и липсата на систематична дискусия по тези теми в текста. Стратегията поставя основен акцент върху управлението на законната миграция и противодействието… Прочети повече

Регуларизацията: утвърден инструмент за политики в сферата на миграцията

Много мигранти и други лица без документи, включително и семейства с деца, са трайно установени в Европа въпреки значителните трудности, които срещат, като например ограничен достъп до услуги, лоши жилищни условия и трудова експлоатация. Тези хора могат да се окажат в ситуация на законова неопределеност, която им носи непрестанен стрес и безпокойство и им пречи… Прочети повече

Posted in Без категория

Качество на производството по предоставяне на международна закрила: Процедурни аспекти

Качеството на производството по междунродна закрила зависи не само от прилагането на относимите материалноправни критерии, но и от спазването на ред процесуални гаранции. Този анализ разглежда националната практика в  тази сфера на фона на международни препоръки и стандарти. Специално внимание е отделено на ускореното производство и преценката за допустимост на последващи молби за закрила. Анализът… Прочети повече

Posted in Без категория

Актуалните проблеми, предизвикателства и наблюдения в работата ни с бежанци и мигранти в България – експертна среща

На 12 ноември,  2020 г. от 10:00 ч. до 11.30 ч. Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) и Фондация за Достъп до Права (ФАР)  организираха  експертна среща,  посветена на актуалните проблеми, предизвикателства и наблюдения в работата ни с бежанци и мигранти в  България.  Дискусията се проведе ОНЛАЙН и бе излъчвана на живо… Прочети повече

Posted in Без категория

Качество на производството по предоставяне на международна закрила: Материалноправни аспекти

(Официално становище на ДАБ във връзка с този материал може да прочетете в линка, посочен накрая.)    Качеството на производството по предоставяне на международна закрила е определящо за спазването на правата на хората, които търсят убежище. Този анализ разглежда съществуващи пропуски в националната практика на фона на международни препоръки и стандарти в тази сфера. Обръща… Прочети повече

Posted in Без категория

Коментар на ЦПП – Глас в България на приетите на второ четене промени в Закона за убежището и бежанците

Правен коментар: Промени в Закона за убежището и бежанците Парламентът прие на второ четене промени в Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), като значителна част от новите разпоредби засягат условията на прием на непридружените деца. Промените въвеждат и важни процесуални гаранции от чл. 25 на Директива 2013/32/ЕС, които липсваха в действащата законова уредба. Непридруженият непълнолетен… Прочети повече

Posted in Без категория

Правата на децата в контекста на миграцията

Голяма част от пристигащите в Европа бежанци и мигранти са деца. Много от тях са непридружени, което означава, че пътуват без семействата си или отговорен възрастен. Този анализ разглежда значими развития на национално ниво във връзка с грижата и закрилата на всички деца в контекста на миграцията. Позовава се на препоръките на Европейската комисия по… Прочети повече

Posted in Без категория