Достъп до права: Интегрална част от международната закрила и уважението на човешкото достойнство

Достъпът до права на хората търсещи и получили международна закрила е неразделна част от тази закрила. Съдържанието на конкретните права зависи до голяма степен от статута на лицето, но всички категории чужденци в България срещат трудности при упражняването им на практика. В много случаи това не може да се случи без ключова помощ от неправителствени… Прочети повече

Буркина Фасо – „земята на честните“, в която жената е човек втора ръка

Заключена между шест държави в Западна Африка, без излаз на море, Буркина Фасо е сякаш пясъчно кралство от приказен свят, отдалечено от всичко и всички, с няколко малки зелени оазиса около трите му реки – Мухун, Накамбе и Назинон, познати и като Черна, Бяла и Червена Волта. Носеща името Горна Волта до 1984 г., в… Прочети повече

Позиция на Център за правна помощ – Глас в България и Фондация за достъп до права ФАР относно смъртен случай в СДВНЧ – София, в. „Бусманци“

В Център за правна помощ – Глас в България и Фондация за достъп до права сме дълбоко натъжени от новината за починала възрастна жена в центъра за задържане на чужденци СДВНЧ – София в кв. „Бусманци“. По наличната към момента информация, 83-годишната жена от арменски произход е била в тежко здравословно състояние, заради което е… Прочети повече

Достъп до територия: Врата към правото на убежище

За да могат да се ползват от правата, предвидени в международното и Европейско право, търсещите закрила трябва да са под юрисдикцията на приемащата държава. Тези страни, обаче, прибягват до все по-разнообразни механизми, като non–entreé политики, подкрепа и съдействие за трети страни при управление на миграцията и отблъсквания,  за да възпрепятстват бежанци и мигранти да достигнат до… Прочети повече

Експертен коментар на „ЦПП – Глас в България“ на Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025

На 24 март 2021г. Министерски съвет прие Националната стратегия по миграция на Република България 2021-2025. Една от ключовите разлики с предхождащия стратегически документ в тази сфера е премахването на „убежище“ и „интеграция“ от заглавието и липсата на систематична дискусия по тези теми в текста. Стратегията поставя основен акцент върху управлението на законната миграция и противодействието… Прочети повече

Регуларизацията: утвърден инструмент за политики в сферата на миграцията

Много мигранти и други лица без документи, включително и семейства с деца, са трайно установени в Европа въпреки значителните трудности, които срещат, като например ограничен достъп до услуги, лоши жилищни условия и трудова експлоатация. Тези хора могат да се окажат в ситуация на законова неопределеност, която им носи непрестанен стрес и безпокойство и им пречи… Прочети повече

Качество на производството по предоставяне на международна закрила: Процедурни аспекти

Качеството на производството по междунродна закрила зависи не само от прилагането на относимите материалноправни критерии, но и от спазването на ред процесуални гаранции. Този анализ разглежда националната практика в  тази сфера на фона на международни препоръки и стандарти. Специално внимание е отделено на ускореното производство и преценката за допустимост на последващи молби за закрила. Анализът… Прочети повече

Актуалните проблеми, предизвикателства и наблюдения в работата ни с бежанци и мигранти в България – експертна среща

На 12 ноември,  2020 г. от 10:00 ч. до 11.30 ч. Център за правна помощ – Глас в България (ЦПП) и Фондация за Достъп до Права (ФАР)  организираха  експертна среща,  посветена на актуалните проблеми, предизвикателства и наблюдения в работата ни с бежанци и мигранти в  България.  Дискусията се проведе ОНЛАЙН и бе излъчвана на живо… Прочети повече

Качество на производството по предоставяне на международна закрила: Материалноправни аспекти

(Официално становище на ДАБ във връзка с този материал може да прочетете в линка, посочен накрая.)    Качеството на производството по предоставяне на международна закрила е определящо за спазването на правата на хората, които търсят убежище. Този анализ разглежда съществуващи пропуски в националната практика на фона на международни препоръки и стандарти в тази сфера. Обръща… Прочети повече

Коментар на ЦПП – Глас в България на приетите на второ четене промени в Закона за убежището и бежанците

Правен коментар: Промени в Закона за убежището и бежанците Парламентът прие на второ четене промени в Закона за убежището и бежанците (ЗУБ), като значителна част от новите разпоредби засягат условията на прием на непридружените деца. Промените въвеждат и важни процесуални гаранции от чл. 25 на Директива 2013/32/ЕС, които липсваха в действащата законова уредба. Непридруженият непълнолетен… Прочети повече